Dl George Br?iloiu, patronul KDF Energy, ne scoate din postromÔnism

Articol publicat in: Cultura


Dl George Br?iloiu, patronul KDF Energy, cump?r?torul manuscriselor Cioran ţntru a le dona statului, ţncepe o nou? istorie cultural? pentru romÔnii liberi, deranjÔndu-ne din confortabilul postromÔnism, reparÔnd onoarea pierdut? de politicieni ?i megaintelectualii lor, care au cam fugit de Centenarul Cioran, neimplicÔndu-se prin a exprima ţntru Luminarea Poporului ceva esen?ial nou, de?i nimeni notabil nu a umbrit celebrarea agitÔnd iar chestiunea derapajelor odat? l?murit? de Alexandra Laignel-Lavastine sau Marta Petreu.

Dupa mediatizarea scenelor de umilin?? na?ional? cu Sarkozy gesticulÔnd la B?sescu precum un grof la un iobag, aceast? replic? romÔneasc? e, desigur, o mare surpriz? pentru parizieni.

╬n plus, avem o r?sun?toare lec?ie de filantropie pentru bog?ta?ii no?tri, care nu mai pot ţntÔrzia la nesfÔr?it, f?r? a ţn?l?a vreun Muzeu Guggenheim ţn RO, explozia social? generatoare a unui partid justi?ialist crescut din demagogia confisc?rii averilor inexplicabile.

S-a si criticat aiurea participarea curajoas? a TVR ?i BCU la pariziana licita?ie, unde firesc era s? avem Humanitasul. ╬n schimb, Ministerul Culturii, nu din vina dlui Kelemen Hunor , trebuie f?cut departament la al Educa?iei sau la al Turismului. ?i nu de azi, de ieri. Pentru c? nu numai Manuscrisele contau, ci a achizi?iona ţn anii 90 MANSARDA!

F?r? gestul dlui George Br?iloiu am fi ratat Centenarul Cioran, cum ţn 2007 pe al lui Mircea Eliade ?i al prietenului s?u Mihail Sebastian, cÔnd megaintelectualii no?tri tot cam ca azi 8 aprilie 2011 s-au derobat ?i s-au ascuns.

Not?. Din Ziarul Financiar, afl?m despre KDF Energy:

“Firma al c?rei business a crescut de peste 100 de ori este KDF Energy, unul dintre cei mai importan?i brokeri de certificate de emisii de gaze cu efect de ser? din RomÔnia. Astfel, dac? ţn 2008 afacerile companiei erau de aproximativ un milion de euro, anul trecut acestea au ajuns la circa 100 de milioane de euro. Compania controlat? de un romÔn a ţnceput s? func?ioneze ţnc? din 2002, fiind specializat? ţn domeniul consultan?ei pe probleme de energie. Din 2008, KDF Energy intr? pe un nou segment de pia??, cel al tranzac?iilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de ser?, lucru care va sta la baza cre?terii accelerate a afacerilor companiei.”

Leave a Comment

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X