Breivik, neonazistul începutului de mileniu

Nu avem toate datele ?i interpret?rile. Nefiind neonazist pur, cazul Anders Behring Breivik e greu încadrabil. Trebuie adaptate ?abloanele, nu s? fie exploatat masacrul norvegian în lupta dintre grup?rile ideologice: e al t?u, ba al t?u. Periculozitatea ?ine de a?ezarea doctrinei teroriste din Manifesto („A European Declaration of Independence”) pe probleme controversate, r?u puse sau insolvabile, exprimate în sinteze propagandistice simple, memorabile, ?i într-un limbaj iconic Photoshop banal sugestiv, fascinant pentru genera?iile care cred c? înva?? Istoria din jocuri Kitsch pe computer.
Un manifest de 1500 de pagini f?r? a cita vreo carte, ci numai adrese web.
Precau?iunea c? ?inta atacului este musulmanul imigrant, iar Israelul e v?zut ca un aliat, nu ne poate în?ela prea mult în b?nuiala c? acest text e compilat cu ochii pe al lui Hitler, în lipsa unui partid propriu, adresantul fiind teroristul poten?ial.
Tocmai prin simplitatea discursului ca sum? de adev?ruri „evidente”, avem un fel de Mein Kampf II antiislamic, mai mult manual de terorism din plictiseal?, neexistând în Norvegia, nici în UE, mizeria Germaniei pedepsite pentru La Grande Guerre.
F?r? situa?ie revolu?ionar?, se ob?ine atunci artificial mediatizare, prin atentat ?i masacru, chit c? Justiciar Knight Commander Anders Behring Breivik devine un altul, un profitor de globalizare (!), un renegat care abandoneaz? prin heteronim propria identitate nordic?, un anume Andrew Berwick, patru silabe tot atât de u?or de pronun?at precât Adolf Hitler. Dar în condi?iile de prosperitate ?i mondializare ale mileniului trei! Idolul m?car se purtase cu vitejie pe frontul de vest, era s? orbeasc? gazat ?i s? nu mai vad? melancolicul Schwartze Sonne. În plus, teroristul norvegian construie?te f?r? s? clipeasc? doctrina din copy-paste ?i cu enormit??i demne de un Goering (cel cu formula: vechii greci erau germani veni?i din nord). El încruci?eaz? multiculturalismul cu Political Correctness inventând un adversar fantom?, Cultural Marxism, care s-ar trage din Antonio Gramsci, György Lukács ?i ?coala de la Frankfurt. Nimic mai simplu: Civiliza?ia European?, amenin?at? de infiltrarea musulman?, se va salva ca la Poitiers, prin 2083, dup? ce vor fi lichida?i de c?tre terori?ti nu intru?ii, ci to?i tr?d?torii multiculturali?ti, luându-se în considerare ?i unele m?run?i?uri colaterale, precum întoarcerea protestan?ilor la catolicism.
De aici ?i dificultatea wikipedi?tilor de a clasifica abera?ia.
Ar trebui s? ne îngrozeasc? cel pu?in cât masacrul de pe insul? curajul ?sta de a l?sa urma?ilor întru terorism, pe lâng? manualul tehnic, apelându-i stalinist fra?i ?i surori, un program de lichidare sau deportare a multiculturali?tilor, nu al musulmanilor, care sun? la pagina 1436 mai mult a istorie care se repet? decât a ginghis han dotat cu telegraf::
„we should limit the executions of category A and B traitors to 200 000 in Western Europe. A better alternative than execution of the remaining, the category C traitors, would be to establish a large multiculturalist zone in southern/eastern Europe, perhaps Anatolia, or on other territories which has been invaded and occupied by Muslims. In these newly created zones; the cultural Marxists category C traitors and those of the non-Europeans considered as politically disloyal will be deported to and allowed to live and create their imaginary utopia.“
Ciorba de valori a doctrinarului e ea îns??i „multicultural?“: de la Vlad ?epe? la Fidel Castro , Churchill, Francmasonerie , Pap? ?i Putin, dar parc? e mai bine s? fii incapabil s? iei bacul decât s? ai competen?e digitale doar cât s? tastezi halucinant, iar??i nazist, îndemnul demografic de la pagina 1413:
„another much underestimated task is procreation. By having as many children as possible and ”moulding them into conservative warriors; to fight with the pen or the sword” will be the key to our future victory. We need a new generation who has been shielded from the cultural Marxist/multiculturalist indoctrination campaigns and we need brothers and sisters who parent these future Europeans heroes. If you are not willing to sacrifice your own life, then I would strongly advise you to make babies and ensure that They will be willing to sacrifice theirs when the time is right.“

Incontrolabil ca efect e precedentul c?, reu?ind monstruos mediatizarea mondial?, Anders Behring Breivik las? tuturor frustra?ilor mesajul: r?zbuna?i-v? pe soart? ca mine! Via?a voastr? lipsit? de senza?ii tari va dobândi un sens! Iat? ce poate face un SINGURATIC cu credin??! S? compileze o doctrin? salvatoare de civiliza?ie ?i s? bricoleze bombe. S? sparg? apoi geamurile guvernului ?i s? vâneze copii pe o insul?.
Aici e ?i mitul mediatic al lupului singuratic, care trebuie anihilat. M?car prin plagiat din nenum?rate surse web, inclusiv dup? Ted Kaczynski, acest lung Manifesto, exprimat într-o englez? bine verificat?, nu este opera unui SINGUR fanatic.
?i totul se întâmpl? exact când nu trebuia, pe criz?, iar mefien?ii extremi?ti islamici vor citi în parodia norvegian? un fel de continuare a marii contraofensive occidentale dup? lichidarea lui Bin Laden.

Leave a Comment

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X